Kancelaria
Czynna w dni powszednie w godz. 10-12:00 i 15-17:00

ul. Królewska 10, 20-109 Lublin
telefon: 81 532 11 96 tel. jest czynny tylko w godz. urzędowania kancelarii
fax: 81 532 27 80