Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Beneficjent :
Projekt realizowany w partnerstwie projektowym.
Lider Projektu Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana i św. Jana Ewangelisty oraz Partner Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie.

Tytuł Projektu: „Etap końcowy renowacji kompleksu Archikatedry Lubelskiej – renowacja północnego skrzydła dawnego Kolegium Jezuickiego oraz rewitalizacja kompleksu Kurii Metropolitalnej w Lublinie”

Wartość Projektu ogółem 4 003 767,95 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 389 780,01PLN


pr.jpg
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.pl
Numer telefonu do Punktu Informacyjnego 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

pr.jpg
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
strona internetowa: www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.
e-mail: lawp@lubelskie.pl